Meist

SPARK DEMO

SPARK Demo on ettevõtluse tugistruktuur, mis on loodud 2016 aastal Tartu Teaduspargi eestvedamisel ja Tartu linna toetusel. Tartu kesklinnaruumis asuv demosaal koondab Lõuna-Eesti edukaimad tootmisettevõtted, eksportöörid, mainekujundajad, tööandjad, säravaimad alustajad ja ettevõtluse tugiorganisatsioonid. SPARK Demo soov on tuua erinevad osapooled kokku, et sütitada koostööd, uusi ideid ja luua uusi võimalusi, lahendusi.
Ettevõtluse demokeskuse idee sai alguse 2015 aasta sügisel ja koheselt alustati koostööpartnerite ja sobivate ruumide otsimisega. Koostööpartnerid Tartu linna ja Maakondlike Arenduskeskuste näol andsid koheselt oma nõusoleku. Ideaalsed ruumid leiti 2015 aasta lõpus kui PRIA ja Catwees kolisid oma uutesse majadesse ning Narva mnt alguses vabanesid unikaalsed ruumid. Maja uus omanik Unicorn Greenhous OÜ, Rein Lemberpuu eestvedamisel on samuti algusest peale toetanud keskuse loomist. Aprilli lõpus kolisime oma uutesse aga veel tühjadesse ruumidesse, mis viie kuuga täitus suurepäraste Lõuna-Eesti ettevõtete väljapanekutega. Ehitustegevuse ja ettevõtetega suhtlemise kõrvalt võõrustasime juba suvel erinevaid delegatsioone kodu- ja välismaalt, üritusi ja koolitusi. 

Tagasiside nii partneritelt kui ka külastajatelt on väga positiivne - haarav, põnev, hubane, inspireeriv, mugav, kutsuv on vaid mõned näited saadud tagasidest. Siinkohal mängib rolli lisaks füüsilisele keskkonnale ka tekkinud sünergia erinevate koostööpartnerite ja üksuste ning ettevõtluse tugistruktuuride vahel.

Tartu Teaduspark

Tartu Teaduspark (TTP) on asutatud 1992. aastal esimese omalaadse organisatsioonina Balti riikides. 1996.a. muudeti omandivormi ning Tartu linn ja maakond, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja TÜ Füüsika Instituut asutasid Sihtasutuse Tartu Teaduspark, mis tegutseb tänase päevani. TTP kui innovatsiooni tugistruktuuri tegevuse eesmärgiks on teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekke, arendamise ning tegevuse toetamine, pakkudes infrastruktuuri- ja äriarendusteenust Lõuna-Eesti regioonis.

TTP visiooniks on olla teadus- ja tehnoloogiamahukate firmade rahvusvaheline kasvukeskus ning regiooni innovatsioonisüsteemi arengumootor. Sellest tulenevalt on TTP eesmärkideks seadnud kinnisvaraarenduse kaudu atraktiivse ärikeskkonna loomise, alustavaid ettevõtjaid toetava inkubatsiooniteenuse pakkumise, kõrgtehnoloogilist tööstust toetavate pooltööstuslike laborite väljaarendamise, rahvusvaheliste koostöövõrgustike kujundamise ning innovaatilise organisatsiooni arendamise. 

Koosluses, kus on üle 80 ettevõtte, tekib rohkesti võimalusi teha koostööprojekte. TTP on bürooruumide üürileandjana atraktiivne keskkond nii kodu- kui ka välismaistele teadmistepõhistele ettevõtetele. Sellises keskkonnas on kõrge riskiastmega teadus- ja tehnoloogiamahukatel ettevõtetel õnnestumise võimalus suurem.  

Teaduspark innustab regiooni ettevõtteid uuendustele ja koostööle. Samuti vahendatakse rahvusvahelisi kontakte, pakutakse tehnoloogiateenuseid ning edendatakse regiooni ettevõtluse tugiorganisatsioonide koostööd.  


TTP on MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur kaasasutaja ning omab 50% osalust ärikiirendis Buildit Accelerator OÜ. Alates 2016. aastast teeb TTP Euroopa Kosmoseagentuuriga (ESA) koostööd selle nimel, et 2017.a. saaks Tartus tööd alustada ESA äriinkubaator.

Partnerid

SPARK Demo on tänulik oma partneritele meeldiva ja edasiviiva koostöö eest.