Välismaalaste seaduse muudatused ja tugi ettevõtetele välisvärbamisel

16.March.2017
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, EURES, Tartu Linnavalitsus ja Work in Estonia kutsuvad seminarile

Välismaalaste seaduse muudatused ja tugi ettevõtetele välisvärbamisel

12. aprill 2017
SPARKDemo, Narva mnt. 3, Tartu

14. detsembril kinnitas riigikogu välismaalaste seaduse muudatused, mis peaksid oluliselt lihtsustama välismaalaste värbamist ja Eestisse tööle asumist. Mida täpsemalt muudatused ettevõtete vaates tähendavad, sellest saabki seminaril aimu.

Lisaks antakse seminaril ülevaade riigi poolt pakutavatest tugiteenustest välisvärbamisel ja välistöötajate kohanemisel.

Sihtrühm: välisvärbamisega tegelevate ja tegeleda plaanivate ettevõtete personalispetsialistid ja -juhid.

PÄEVAKAVA

9.30 Registreerimine

10.00 Välismaalaste seaduse jõustunud muudatused. – Killu Vantsi, siseministeeriumi nõunik

Ettekandes antakse ülevaade,

kuidas mõjutavad jaanuaris 2017 jõustunud välismaalaste seaduse muudatused välimaalaste Eestis elamise ja töötamise tingimusi;
mida peaksid ettevõtted seonduvalt jõustuvate muudatustega silmas pidama:
sisserände piirarv – kas ja missugust rolli omab välisvärbamisel.
10.45 Politsei- ja Piirivalveameti elamislubade nõustamisteenuse ülevaade. – Maria Vous, Politsei- ja Piirivalveameti nõustaja Tartus

Ettekandes antakse ülevaade,

kes on elamislubade nõustamisteenuse sihtrühmaks;
missuguste küsimustega nõustajate poole pöörduda;
kas ettevõtetel on võimalik nõustajat ettevõttesse sisekoolitust tegema kutsuda.

11.10 Kohvipaus

11.40 EURESe teenused ettevõtetele. – Maris Koka, Tartumaa EURESe teenuste nõustaja Eesti Töötukassas

Ettekandes antakse ülevaade,

missugust tuge pakub üleeuroopaline EURES tööhõivevõrgustik ettevõtete välisvärbamisele;
missugused on lähiaja värbamisüritused üle Euroopa, millest ettevõtetel on võimalik osa saada.
12.10 Work in Estonia – tööriist välisvärbamiseks. – Leanardo Ortega, Work in Estonia projektijuht, EAS

Ettekandes antakse ülevaade,

kuidas on Work in Estonia projektil läinud;
missugust tuge annab Work in Estonia ettevõtete välisvärbamisele;
millised on Work in Estonia plaanid 2017. aastal ja ettevõtete osalemine neis.
12.30 Kohanemisprogramm – kellele ja milleks? – Martin Tulit, siseministeerium

Ettekandes antakse ülevaade,

mis on kohanemisprogrammi sisu;
missugust tuge annab kohanemisprogramm välisvärbamisega tegelevale ettevõttele.

12.45 Paneelarutelu: välisvärbamise kogemused – pluss- ja miinuspooled
Paneelarutelus vahendavad oma kogemusi välisvärbamisest erinevate ettevõtete esindajad.

Arutelus leitakse vastuse järgmistele küsimustele:

Missugused on välismaalaste värbamisega kaasnevad suurimad plussid tervele organisatsioonid?
Missuguste negatiivsete aspektidega peab arvestama välisseptsialistide värbamisel?
Kas ja kui oluline on ettevõttepoolne tugi välisspetsialistide kohanemisele?
Moderaator: Piret Potisepp, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, teenuste osakonna juht

Osalejad: Kätlin Lepp, Fortumo, värbaja ja kontori juhataja
Leida Kikka, Samelin, tegevjuht
Ülejäänud kinnitamisel!

13.15 Seminari kokkuvõte ja lõpp


Registreerimine: 7. aprillini 2017

Osalustasu: tasuta, kuid vajalik eelregistreerimine 
http://www.koda.ee/koolitused-uritused/koik-uritused/?id=26796


NB! Juhul, kui osaleja paneb end kirja ja mitteosalemisest ei teavita vähemalt üks tööpäev enne ürituse toimumist, rakendub no show fee summas 20 € + km.

Lisainfo:
Piret Potisepp
Teenuste osakonna juht
piret@koda.ee
+372 604 0092