Kogenud partneri kaasamine viib kiiremini ideest valmistooteni - WAZOMBI LABS

07.February.2017

2016. aasta esimeses kvartalis kogusid rekordilised 128 elektroonikaprojekti igaüks Kickstarteri ja Indiegogo ühisrahastusplatvormide kaudu vähemalt 100 000 dollarit. Selliste finantside kaasamine annab hea lähtepunkti lõpptoote väljatöötamiseks, kuid on suuremas plaanis pigem erand kui reegel. Suurem osa startup ettevõtetest peavad eesmärkideni jõudma märksa väiksemate vahenditega.

Sellegipoolest on praegune ühisrahastuse mudel tõeline õnnistus tootearendajatele – tänu sellele on paljudest ideedest saanud väga head tooted. Teisalt on see säästnud investoreid ja arendajaid töötamaks ideede kallal, mis ei ole veel piisavalt küpsed. Ühisrahastusplatvormil kasinat tähelepanu saanud projekti ootab suure tõenäosusega ka turul madal huvi.

Millised takistused alustavat tehnoloogiaettevõtet aga ees ootavad ning kuidas neid ületada?

Arendusplatvorm ei ole toode

Arendusplatvormid nagu Arduino, Raspberry Pi, Intel Edisson või NodeMCU on suurepärased nn lego klotsid, mida on lihtne ühendada ja programmeerida, võimaldades programmeerijal või “pühapäeva” elektroonikul kiiresti prototüübini jõuda, et seejärel mõnes ühisrahastusplatvormis, näiteks Indiegogos või Kickstarteris kampaania üles seada. Kuigi esmapilgul võib selliste platvormide abil prototüüpide loomine tunduda küllaltki taskukohane, kujuneb masstootmiseni jõudes toote lõpphind turgu arvestades liiga kõrgeks. Tihti ei osata selliste prototüüpide puhul hinnata toote muude osade hinda adekvaatselt. Igal “päris” tootel on lisaks põhifunktsionaalsusele väga suur hulk toetavaid osasid. Näiteks võib juba ainuüksi toote karp olla oluline lisakulu, millele tihti unustatakse mõelda.
Seetõttu soovitame juba planeerimisfaasis kaasata kogenud spetsialiste, tänu kellele on võimalik selliseid probleeme juba eos ennetada. Olles ise käivitanud mitmeid edukaid projekte, pakub Wazombi Labs sellist kompetentsi.

Sobivate komponentide valik nõuab aega ja teadmisi

Võrreldes tootmist Aasias ja Euroopas ainult hinna alusel on selgelt näha Aasia eelised. Kuid kuidas leida kõigi pakkujate seast see õige? Näidiste tellimine Aasiast on võimalik, kuid selleks on vajalik suhelda mitmete kohalike edasimüüjatega, kelle vähene inglise keele oskus võib osutuda ületamatuks takistuseks. Kultuurilised erinevused äri tegemisel võivad viia arusaamatusteni ja venitada projekte oluliselt pikemaks, kui esialgselt hinnatud. Selleks, et säästa väärtuslikku aega ja kaudselt ka raha on tihti mõistlikum leida tootjad nii komponentidele kui ka plaatidele Euroopast, mis tänu Wazombi laiale kontaktivõrgustikule on kiire ja lihtne. Samas läheneme igale projektile individuaalselt ning anname nõu kuna ja mis tingimustel oleks kasulik Aasia tootjate kasuks otsustada.

Ka ainulaadsete toodete puhul leidub maailmas mitmeid ettevõtteid, kes vajavad samu komponente. Parima hinna ja kvaliteedi suhtega komponentide tarneaeg võib seetõttu ulatuda enam kui 12 nädalani! See tähendab, et kõigest ühe lüli puudumine võib seisata kogu tootearenduse. Kaasates tootearendusse kogenud partneri on seda võimalik ennetada, ja leida võtmekomponentidele ka alternatiivid ja garanteeritud tarned.
Samuti tuleb komponentide valikul silmas pidada ka tootjate miinimum koguseid, mis võivad alata 5000’st ühikust. Selliste väljaminekutega ja kogustega ei ole alustav ettevõtte tihti arvestanud ning puuduv krediidiajalugu tähendab, et tarnija reeglina nõuab enne tellimuse täitmist arve täies mahus tasumist.

Toote disain peab olema tootmiskõlbulik

Võtmekomponentide, nagu raadiomoodulid või protsessor, muutmine toob pea alati kaasa vajaduse trükkplaat uuesti disainida ning tarkvara ümber kirjutada. Kindel partner oskab erinevate protsessorite ja komponentide puhul hinnata ka nende kättesaadavust ja sobivust tulevikus.  Näiteks on Wazombi Labsil kogemusi toote funktsionaalsuse portimisel väga erinevate platvormide vahel.

Kogenud insenerid peavad toote disaini protsessi käigus silmas FCC ja CE nõuetele vastavust ning kujundavad need nõnda, et hilisemad testimised ja sertifitseerimised läbitaks edukalt.

Aeg jookseb, tegutse!

Wazombi Labs’i soovitus on kaasata investoreid ja partnereid kas siis ühisrahastuse või pitchimise kaudu võimalikult varajases etapis. Ühest küljest aitab see tiimil koguda väärtuslikku esinemiskogemust ja parandada oma unikaalset müügipakkumist (USP’d) kui ka tõestada nii endale kui teistele, et nende poolt pakutav ka teistes huvi äratab. Ideest toote arendamine on keeruline ning aeganõudev protsess, kus lisaraha ning väärt nõu on hädavajalik. Nii mõnigi iduettevõte kindlustab hea müügitööga investorite toetuse juba enne kampaaniat, mis omakorda võimaldab neil pühenduda rohkem tootearendusele ja testimisele ennustades seeläbi turule tuleku aega täpsemalt.

Kogutud summa suurendamisel on abiks EAS’i toetused nagu näiteks Innovatsiooniosak ja Arendusosak, mille abil on koos omaosalusega võimalik juurde taotleda kuni 24 000 €. Toetuse saamine näitab investoritele idee potentsiaali ja huvi lõpptarbijalt. Reaalne toode on kahtlemata ühisrahastusplatvormil atraktiivsem ja võimaldab kaasata suurema hulga huvilisi kogudes kiiremini meedias kõlapinda. Seda silmas pidades võiks olla toode nii tehniliselt kui disainilt tootmisvalmis juba enne kampaaniat

Mitmeid enda ja koostööpartnerite elektroonikaprojekte käima tõmmanud Wazombi Labs on alustavale ettevõttele mitmekülgseks toeks, et jõuda võimalikult kiiresti ideest reaalse tooteni, vältides seejuures eelnevalt mainitud probleeme, olgu selleks tootearendus või lisarahastuse leidmine.

Mis me järgmiseks ehitame? Võta meiega ühendust ja vaatame, kuidas saaksime Sind aidata.

www.wazombi.com