Tootmise digitaliseerimise ja personalijuhtimise audititite sisu tutvustav seminar

Asukoht
Narva mnt 3
2018-03-06T10:00:00+00:00
Auditite eesmärgiks on tutvustada Tartumaa töötleva tööstuse ja põllumajandusettevõtete (EMTAK A ja C) tippjuhtidele tootmise digitaliseerimise ulatust, fikseerida tootmise digitaliseerimise hetkeseis ettevõtetes ja maakonnas üldiselt ning tuua välja Tartumaa ettevõtete tootmise digitaliseerimise ja personalijuhtimise väljakutsed.
Tootmise digitaliseerimise auditi tulemusel saab ettevõte väga hea ülevaate digitaliseerimise tasemest, selle vajaduspõhisusest, aga ka täiendavalt teha järeldusi ettevõtte tootlikkuse, automatiseerimise taseme, klastripõhise majandamise võimalikkuse, ettevõttesiseste kitsaskohtade jms kohta.
Personalijuhtimise auditi tulemusel saab ettevõte väga hea ülevaate personalijuhtimise hetkeseisust ettevõttes. Väljatöötatud personalijuhtimise audit on esimene samm, aitamaks ettevõtetel hinnata oma organisatsiooni personalijuhtimise "tervist". Selle eesmärk on tuua ettevõtete tähelepanu inimressursside efektiivsema kasutamisega seotud tegevuste olulisusele ning on aluseks edasiste konkreetsete arendustegevuste planeerimisel juba konkreetsetes ettevõtetes.

Auditite sisu tutvustav seminar toimub 6. märtsil kell 10:00-13:00 SPARK Demos (Narva mnt 3, Tartu).

Registreeri seminarile vajutades siia. 
Lisainformatsioon auditite kohta
karl.viiol@arinouandla.ee
event image