Tööheaolu-uuringu läbiviimine ja mitterahaline motiveerimine

Asukoht
Tartu Teaduspark Riia 181a, Tartu
2019-09-18T10:00:00+00:00
Personalijuhtimise akadeemia kolmas koolitus keskendub tööheaolu-uuringu läbiviimisele ja motiveerimisele.

Koolituse teemad:

Millised on võimalikud rahulolu-uuringu eesmärgid?
Millised on erinevad rahulolu-uuringute stiilid ja meetodid?
Miks ja kuidas kaasata töötajaid uuringu planeerimisse ning tagasisidestamisse?

Koolituse eesmärk: Teadvustada töörahulolu olemust ning omandada praktilised teadmised ja oskused töörahulolu-uuringute meetodidest, planeerimisest, läbiviimisest ning tulemuste analüüsimisest.

Koolituse hind ca 80-100€ (sõltuvalt osalejate arvust).
Registreerimine siin: https://forms.gle/DQNR4Fv49zq1hbD28
Täpsem info siin: http://arinouandla.ee/voog/personalijuhtimise-akadeemia-alustab/?courses
event image