Lepinguõiguse ABC ettevõtjatele

Asukoht
SPARK Demo Narva mnt 3, Tartu 
2019-04-09T10:30:00+00:00
Koolitusel tuuakse välja olulisemad asjaolud, mida lepingu sõlmimisel tuleb jälgida ning antakse näpunäiteid, kuidas vältida lepingu üleliigset kallutamist vastaspoole kasuks ja hoida ära võimalikke vaidlusi tulevikus.

KÄSITLETAVAD TEEMAD

- Koostööpartneri tausta kontrollimine;
- Lepingu sõlmimine - millal on leping sõlmitud?
- Lepingu vorminõuded. Kas ja millal kehtib suuline leping;
- Seadusest tulenev esindusõigus ja volitus. Ilma esindusõiguseta tehtud tehingud;
- Mida lepingus kokku leppida?
- Tähtajatu leping või tähtajaline leping, mis on kasulikum?
- Lepingu ennetähtaegne lõpetamine. Taganemine ja ülesütlemine;
- Mida saab nõuda, kui lepingut ei täideta?
- Ainuõigusega edasimüügileping;
- Üürileandja pandiõigus ning kuidas seda õigust praktikas rakendada.

KOOLITAJA
Koolituse läbiviijaks on kaubanduskoja jurist Merike Koppel. Merike puutub oma igapäevases töös kokku erinevate probleemide ja küsimustega lepingute sõlmimisel ning aitab ettevõtjatel koostada ja üle vaadata erinevat tüüpi lepinguid (nt müügi-, käsundus-, töövõtu-, üüri-, agendi- või töölepinguid).

Iga osaleja saab müügilepingu näidise!

HINNAKIRI
Liikmele 15 € +km
Mitteliikmele 30 € +km
Vajalik on eelregistreerimine
event image