Ideede Teisipäev: koosloome ja disainmõtlemine tootearenduses.

Asukoht
SPARK Demo, Narva mnt 3, Tartu
2020-10-06T16:00:00+00:00
Oktoobrikuisel Ideede Teisipäeval jagavad oma lugusid Kristen Tamm, Futuclass asutaja ja tegevjuht ning Kelly Lilles, ALPA Kids tegevjuht ja asutaja.  
 
💡Kuidas sai neist EdTech ehk haridustehnoloogia pioneerid?  
💡Kuidas ehitada toodet koostöös kliendiga ehk mis imeloom on koosloome?  
💡Kuidas edukalt rakendada disainmõtlemise printsiipe tootearenduses? 
 
Üritus on tasuta, vajalik on eelnev registreerimine: https://forms.gle/kh4UHUPwkXgbdZPe9
 
Ideede Teisipäev on valdkondade ülene kohtumisõhtu juhtidele ja spetsialistidele, et jagada omavahel ideid, parimaid kogemusi, töövõtteid ning arutada Eesti ja maailma tööstuse ning majanduse arengute hetkeolukorra ja suundumuste üle. Iga kokkusaamine algab sütitava sõnavõtuga, kus ettevõtjad, ühiskonnategelased, erialaspetsialistid avavad ukse oma maailma. Nad räägivad oma õnnestumistest ja ebaõnnestumistest, suurematest ja väiksematest väljakutsetest.  
 
Seminari läbiviimist toetab A. Le Coq ja seda rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondadekonkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“raames.  
event image