Äri ja teaduse kiirteel

Asukoht
SPARK Demo
2017-05-30T12:30:00+00:00

Hea ettevõtja!

Kutsume teid osalema ettevõtjate ja teadlaste info- ja kontaktpäeval „Laborist välja: Äri ja teaduse ristteel“ 30.05 kell 12:30 Tartus SPARK Demokeskuses (Narva mnt 3). Kohal on parimad spetsialistid, et rääkida lähemalt simulatsioonide kasutamisest tööstuses, pöördprojekteerimisest ja selle pakutavatest tootearenduse võimalustest, neuroturundusest ning tootmisprotsesside optimeerimisest.

Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine: https://goo.gl/forms/gGJLiN2YrLJtazXD3 

Baltimaade üks vähestest Lean Six Sigma ekspertidest Rait Rand räägib selle tehnoloogia võimalustest tootmisprotsesside arendamisel.

Ettevõtte ja teadusasutuse koostöös toimunud arendustööst räägib lähemalt Võrumaal Parksepas tegutsev Estelaxe OÜ, mis alustas istmepatjade polsterdamisega ning on tänaseks jõudnud vaakum-kuumutusmeetodil ABS- ja HDPE-plaatidest ning elastomeerist detailide valmistamiseni. Lisaks elastomeerile kasutab ettevõtte tootmises ka pehmevahtu ja plastmassi. Neist valmistatakse nii lumesahaterasid, selja- ja peatugesid, patju ja madratseid kui ka lumekelgu- ja rongiistmeid. Ettevõtte tooteid kasutavad näiteks Eesti kaitsevägi ning Soome riigiraudtee.

Õhtu lõpetab ürituste sarja „Ideede Teisipäev“ hooaja piduliku finaalüritus, kus seekord on laval Rait Rand Ericsson Eesti Asist. Temaga liituvad teised oma ala spetsialistid, kelle nimed avaldame peatselt. Neid kõik tegelevad oma ettevõttes tootmisprotsesside arendamisega ning on pidanud lahendama erinevaid väljakutseid, et jõuda parima võimaliku lahenduseni. Arutelupaneelis jagavad nad oma kogemusi ja tähelepanekuid ning teel saadud õppetunde.

Paralleelselt ettekannetega on võimalus tutvuda teadlaste pakutavate arendusteenustega LABORIST VÄLJA alal ning, esitada lahendamiseks konkreetseid arendustöid ja ettevõtte korraldust puudutavaid küsimusi. Samuti saab ürituselt ülevaate päevakohastest toetusmeetmetest (nt NUTIKAS, Adapter.ee).

Üritus toimub Tartu Teaduspargi, SA Tartu Ärinõuandla, Tartu Ülikooli, ADAPTER.ee, Eesti Maaülikooli, Eesti Teadusagentuuri ja Tartu linna koostöös.  

Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine: https://goo.gl/forms/gGJLiN2YrLJtazXD3 

Seminari toetab A. Le Coq ja rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ raames.

PÄEVAKAVA

12:30 – 13:00 Saabumine. Kohv, suupisted ning avatud on LABORIST VÄLJA ala (huvikorral jääb avatuks ka ettekannete ajal)

13:00 – 13:30 Tugiorganisatsioonide liftikõned (Eesti Teadusagentuur, ADAPTER, Tartu Ärinõuandla, Tartu Teaduspark, Tartu Linnavalitsus)

13:30 – 14:00 Tarmo Tamm. ESTELAXE case study (juhtumi tutvustus - nii ettevõtja kui teadlase silme läbi)

Võrumaal Parksepas tegutsev ja aasta-aastalt üha kasvanud Estelaxe OÜ alustas istmepatjade polsterdamisega ning on tänaseks jõudnud vaakum-kuumutusmeetodil ABS- ja HDPE-plaatidest ning elastomeerist detailide valmistamiseni. Lisaks elastomeerile kasutab ettevõtte tootmises ka pehmevahtu ja plastmassi. Neist valmistatakse nii lumesahaterasid, selja- ja peatugesid, patju ja madratseid kui ka lumekelgu- ja rongiistmeid. Ettevõtte tooteid kasutavad näiteks Eesti kaitsevägi ning Soome riigiraudtee.

14:00 – 14:30 Simulatsioonid tööstuses, Vahur Zadin, TÜ Tehnoloogiainstituut.

Arvutisimulatsioonid pakuvad unikaalset võimalust läbi viia esialgne materjali või toote testimine virtuaalses arenduskeskkonnas. Simulatsioonide käigus võimaldavad uuritavast objektist loodud mudelid korraldada näiteks mittedestruktiivseid katsetusi, leida toote vastupidavuspiirid, minimeerida selle valmistamiseks kuluvat materjal jpm. Ideaaljuhul lubavad simulatsioonid minimeerida toote füüsilist testimist ning vähendavad sellega oluliselt tootearendusega seotud kulusid. Kodumaja case study.

14:30 – 14:45 Tõnu Leemet

Pöördprojekteerimine ja tootearenduse võimalused selle baasil Eesti Maaülikoolis
  (EMÜ Tehnikainstituut)

14:45 – 15:00 Andres Kuusik

Neuroturunduse teenus Tartu Ülikooli teadlastelt.  Turundus on iga ettevõtte igapäevane osa ja selle käigus tellitakse agentuuridelt erinevaid turundusmaterjale - reklaame, infomaterjale, kodulehti, pakendeid. Nende kujunduste üle otsustamine on aga väga subjektiivne ja toetub paljuski agentuuri ekspertarvamusele. Meie saame pakkuda mõõtmisi, mis ütlevad, kui palju üks või teine materjal inimestes positiivset emotsiooni tekitab, või millises järjekorras ja kuidas erinevat infot nähakse. See annab otsustamiseks väga konkreetsed ratsionaalsed argumendid. Tulemusena tekivad optimaalsed turundusmaterjalid, millega ettevõte muutub klientide jaoks atraktiivsemaks ja märgatavamaks.

15:00 – 15:40 Rait Rand Lean Six Sigma Master Black Belt MSc Phys. Eng. BSc Electronics Eng.  (Ericsson) Six Sigma rakendamine ja võimalused.

Introduction to Lean Six Sigma principles and techniques to improve processes and solve problems by finding root causes. Six Sigma is quality system that is using scientific methods to effectively solve practical problems and ensure sustainable growth by eliminating variations from processes. Lean is focused on the creation of value through the relentless elimination of waste. Lean Six Sigma philosophy and methods focus to find out customer needs, problems and concerns and overall increase Your business understanding.

15:40 – 16:00 Suupisted ja joogid. LABORIST VÄLJA ala on avatud.

16:00 – 17:40 IDEEDE TEISIPÄEV. Paneeldiskussioon - tootmisprotsesside arendamine. Rait Rand Ericsson Eesti Asist, Ermo-Raiki Rebane EstHusist, Indrek Tulp SelfDiagnosticsist ja Argo Vonk Krimeltest (Meistrite Klubi).

18:30 Üllatus!

Üritus on tasuta! 
Vajalik on etteregistreerimine: https://goo.gl/forms/18u3EqDZpQmNOqJv1

event image